Annual Congress 2015

přidáno: 21. 10. 2015 7:34, autor: Jakub Růžička


Těsně před koncem září se v Nizozemsku konal každoroční Annual Congress, nejvýznamnější akce roku. Letošní ročník byl pořádán přímo v kolébce Evropské geografické asociace, organizace se ujala EGEA Utrecht. Od 20. do 25. září se kongresu účastnily více než dvě stovky studentů geografie z celé Evropy. Program byl nabitý již od samotného začátku — po příjezdu účastníků do Utrechtu následovaly dvě komentované prohlídky města, zahajovací ceremoniál a přesun z Utrechtu do Somerenu, menšího městečka nedaleko Eindhovenuna jihovýchodě Nizozemí, kde kongres probíhal. Mottem letošního kongresu bylo „Driving into the future,“ všechny workshopy, přednášky, exkurze a další aktivity byly spojeny s tématem udržitelnosti a udržitelné mobility.


Workshopy probíhaly celkem ve třech blocích v pondělí, úterý a čtvrtek na mnoho zajímavých témat a bylo vážně těžké si z celkově nabízených osmi témat vybrat to pravé. V nabízené paletě totiž nechyběla témata ekonomické udržitelnosti, znečištění, závislosti na automobilech, cyklistiky jako součásti mobility ani geoinformačních systémů a jejich využití při analýzách udržitelnosti dopravy. Stejně tak bohatý byl i výběr exkurzí, mezi sedmi možnostmi nechyběla návštěva Rotterdamského přístavu, prohlídka Utrechtu a jeho cyklistické infrastruktury, centra výzkumu a vzdělanosti Brainportu nebo Eindhovenu jako příkladu udržitelného propojení lidí a prostoru. Odborný program doplnily diskuse s odborníky na témata udržitelnosti, sympozium s prezentacemi vybraných akademických prací a „EGEA Fair,“ neformální představení struktury asociace a jejích komisí, projektů, aktivit a partnerů kongresu.

Nedílnou součástí programu byla i oficiální zasedání, která v součtu zabrala celkem přes dvanáct hodin. Na zasedáních se hlasovalo o změnách stanov EGEA, rozpočtu, obsazení jednotlivých pozic ve vedení, přijímání nových entit a rušení těch neaktivních a v neposlední řadě i o pořadateli příštího celoevropského kongresu.

Večerní program byl hlavně ve znamení zábavy, přesto byla možnost seznámit se hlouběji s nizozemskou kulturou při tzv. Dutch Night, prověřit své nejen geografické vědomosti v soutěži Pub Quiz a ochutnat místí speciality ze všech na kongresu zastoupených států při tradičním festivalu Culture Fair. Završením kongresu byla „gala“ večeře se závěrečným ceremoniálem, večer pak následovala štafetová soutěží v pití piva, tzv. Beer Drinking Contest.

Čeští účastníci kongresu


Sepsal Jakub Růžička

Comments