Biogeografická procházka s Dr. L. Šefrnou, 5.11.2013

přidáno: 29. 11. 2014 13:37, autor: Martina Formánková   [ aktualizováno 29. 11. 2014 13:37 ]

Nejen o invazních druzích albertovských strání

V tomto týdnu proběhla další událost studentské asociace geografů  EGEA tentokrát komentovaná vycházka po ruderálních stanovištích kampusu Albertov. Odborný výklad doktora Luďka Šefrny z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zahrnoval témata o nepůvodních invazivních druzích v české krajině a potenciální přirozené vegetaci. Praktická názornost, jež je ve výuce mnohdy tristně opomíjena, byla demonstrována na albertovských stráních, kde v současnosti vyskytuje cizorodý pajasan žláznatý a borovice černá. I přes chladné ranní teploty byla účast ze strany studentů poměrně slušná a celkově byla akce hodnocena velmi pozitivně. Nechť je takových praktických ukázek více.

Sepsal Vítěslav Kašpar


Comments