Prodloužený seznamovák (3.9. - 4.9. 2017)

přidáno: 3. 5. 2018 12:41, autor: Dávid Klesík   [ aktualizováno 3. 5. 2018 13:12 ]
Ačkoliv akademický rok začíná až s příchodem října, za první akci pořádanou naší entitou v období 2017/2018 lze považovat Prodloužení seznamovacího kurzu, která proběhla ze 3. na 4. září 2017. Jednalo se o událost, k jejíž organizaci nás inspirovala exchange s EGEA Vilnius, která proběhla zhruba rok před popisovaným eventem (více zde). Zde nám totiž litevští geografové ukázali, jakým způsobem křtí nové tváře, jež co nevidět započnou svou pouť vysokoškolským životem.

Naší akcí jsme chtěli nabídnout čerstvě zapsaným studentům něco víc, než co poskytuje oficiální seznamovací kurz pořádaný Fakultou. Ten totiž z principu (složením a množstvím účastníků) nemůže nováčkům nabídnout okamžité navazování kontaktů napříč ročníky a obory, jež je neodmyslitelně spojené například s přísunem množství praktických informací a tipů týkajících se veškerých stránek a fází studia. Naším cílem bylo taktéž zájemce seznámit s Egeou, a to ještě v čase, kdy mají poslední volné týdny před začátkem studijního shonu spojeného s nástupem na univerzitu. V neposlední řadě jsme ale chtěli, aby si všichni zúčastnění akci náležitě užili.

Proto jsme začali pochodovou hrou. Ostatně, když stanujete ve Starém Městě pod Landštejnem, kde je široko daleko poslední otevřený kemp, musíte těch 10 km z Albeře nějakým způsobem překonat. Ještě před startem se šestnáct statečných rozdělilo do čtyř týmů, a mohlo se tak vyrazit vstříc dobrodružství. Po cestě účastníky čekalo celkem šest stanovišť s úkoly, kde museli ukázat, že oplývají týmovým duchem, fyzickou zdatností, orientačním smyslem a zeměpisnými znalostmi – tedy vším, bez čeho se správný geograf neobejde :).

Pojďme ale postupně. První zastávkou byla dovednostní soutěž „Finball“ – s trochou nadsázky se dá říct již tradiční sport mezi členy EGEA Praha, kde je cílem pomocí ploutve na noze dostat rýžový balonek do misky upevněné na temeni hlavy (více informací opět zde). Dále následovala hra „Ruce nohy“, která spočívá v tom, že tým má k dispozici určitý počet končetin, které se mohou dotýkat země, a pro splnění úkolu nemůže tento počet překročit. Nejzdatnější týmy zvládly vydržet několik
vteřin bez použití jediné nohy! Přes oddychovou hru „Strome, kamaráde, mám tě rád!“, která je hlavně o rychlosti a umění zacházení se šiškami, se skupiny dostaly na další stanoviště. Zde bylo úkolem v daném časovém limitu nasoukat vyvoleného šťastlivce z týmu do co nejvíce kusů oblečení. Nedaleko cíle, konkrétně pod hradem Landštejn, museli účastníci zapojit své mozkové buňky o trochu více, než při předešlých úkolech. Čekal je totiž geografický kvíz, jehož ústředním motivem byly vlajky.
Konečně poslední štací před cílem byla biatlonová střelnice, kde si díky učiteli tělocviku, Honzovi Novákovi, mohli soutěžící vyzkoušet svou přesnost ve střelbě ze vzduchovek. Honzo, díky!

Po úspěšném zdolání pochodové hry, kterou provázelo proměnlivé, avšak naštěstí téměř bezdeštivé počasí, čekal na všechny zúčastněné tradiční táborák. Zároveň s ním jsme si udělali zaslouženou grilovačku, po půlce dne strávené na cestě všem pořádně vyhládlo! Večer pokračoval v přátelském duchu, kdy jsme samozřejmě blíže představili náš spolek, dále pak třeba sdíleli zmiňované zkušenosti nabyté v průběhu studia, apod. Nemohlo chybět ani vyhlášení výsledků. Hlavní cenou byla volná
místa v autě na cestě zpět do Prahy, která vítězové patřičně ocenili. Dostupnost České Kanady veřejnou dopravou není totiž žádná hitparáda. V neposlední řadě na účastníky čekalo půlnoční překvapení v podobě křtu na plnohodnotné studenty geografie.

Po vydařeném večeru jsme se ráno už jen nasnídali, sbalili stany a pomalu vyklidili kemp. Celou akci z pohledu organizátorů hodnotíme úspěšně a věříme, že se stejně tak líbila i samotným účastníkům. Z Prodlouženého seznamováku chceme určitě vytvořit tradiční událost, věříme totiž, že účastníkům má co nabídnout. Zároveň jsme s potěšením zjistili, že i účastníci mají co nabídnout EGEA Praze, někteří z nich jsou dnes aktivními členy, což nás těší ze všeho nejvíc :).Comments