Východoevropský kongres 2015

EGEA Praha se po roce opět účastnila Východoevropského kongresu. Na akci, která tentokrát probíhala v prostředí polských Tater, se každoročně sejde kolem sta mladých geografů z celé Evropy s cílem během týdne utužit přátelství stará a navázat nová, navzájem se obohatit dovednostmi a zkušenostmi nejen ze studií, a důkladně poznat kulturu hostující země. Pražská entita vyrazila do zapadlé vesnice Murzasichle reprezentována silným tříčlenným týmem (Martina, Karolína, Honza).

Po náročné cestě byl kongres zahájen úvodní slavností, která měla nejprve formální charakter s projevy pořadatelů i nejvyšších špiček organizace v čele s prezidentkou Norou Varga. Následoval tematický úvodní olympijský večírek, jelikož celý kongres se s názvem „Challenging the Environment“ nesl právě v duchu organizace masových událostí a poznání toho, jak k jejich organizaci a zmírněním dopadů mohou geografové přispět. Druhý den navázal odbornými workshopy. V rámci mnou zvoleného s názvem Actor-Network Analysis of Mass Event nám byla přestavena uvedená sociologická teorie, její použití v geografii a využití jako nástroje ke zvládnutí dopadů masové sportovní akce. Výstupem se staly postery, které jsme utvářeli v menších skupinkách a vyzkoušeli si tak výhody i nevýhody práce se studenty z odlišných vzdělávacích a kulturních prostředí. Zbylé workshopy se jmenovaly Massive events and object. Glaciers in Tatra Mountains, Olympic Games, We Follow Rivers a Project Management.

Jelikož jsme geografové, nebudeme přeci pořád sedět zavřeni v pohodlí horského hotelu, zvláště když jsme tak blízko vrcholkům Tater. Třetí den tak byl věnován terénním exkurzím s průvodci, kteří nás seznámili s okolní krajinou, ale také s příklady pozitivních a negativních vlivů člověka na životní prostředí v oblasti. Čtvrtý den se kromě všeobecné únavy účastníků z programu a minima osobního volna nesl čistě ve znamení EGEA. Diskutovány byly formální náležitosti ohledně budoucnosti východoevropského regionu, nadcházející akce a jednotlivé přítomné entity krátkou prezentací představily své města a univerzitu. Že je Praha v kurzu, nám potvrdili studenti od Německa po ruský Iževsk, kteří by s námi v blízké budoucnosti rádi uspořádali výměnný pobyt. Pátý den byl nejen dnem nejsmutnějším, jelikož nastal čas na závěrečné objetí a rozloučení, ale také dnem plným naděje z příslibu brzkého shledání. A to se nám s množstvím plánovaných akcí může splnit už v průběhu léta téměř kdekoliv v Evropě!

sepsal Jan Sýkora

 
Oficiální zahájení kongresu. Zleva: prezidentka Nora Varga (Budapešť), hlavní organizátor ERC2015 Gřegoř (Krakow), regionální kontaktní osoba Masha (Moskva) a účastníci kongresu.

 
Vlevo GISácký workshop a vpravo diskuze na téma: "Why? EGEA"

 
Exkurze do Národního parku Vysoké Tatry.

Společná fotka všech účastníků.

 
Kulturní večer. Shora zleva: český stůl, rumunský stůl, německý stůl a ukrajinský výprava :)

Comments