Jak a kam vyjet

  • Exchange

Neboli studentské výměny. Základem je najít skupinu 4–8 lidí a dohodnout se na místě, kam vyrazíme. Exchange nejčastěji trvají 3–6 dní, záleží na vzdálenosti místa a počtu účastníků. Hostící entita zařizuje svým hostům ubytování, jídlo a program. Jeden člověk vždy dostane svého návštěvníka, o kterého se v průběhu stará, program je společný pro celou skupinu včetně hostitelů. Cílem je ukázat naše město, kulturu, geografickou sekci na univerzitě či jídlo a připravit pro hosty zajímavý program. Následně oni to samé dělají pro nás ve své zemi.

Exchange jsou díky malému počtu účastníků nejlepší způsob, jak si najít nová dlouhodobá přátelství a navázat pevné kontakty s lidmi z jiných zemí.

EGEA Praha se učastnila exchangí např s Amsterodamem, Zürichem, Budapeští, Mariborem, Montpellierem, Oulu, Charkovem nebo Vilniusem. Jaké exchange se budou konat v daný akademický rok se rozhoduje na schůzce spolku v zimním semestru, proto pokud máte zájem jet, sledujte aktuality na naší FB stránce.

  • Kongresy

Jsou 5–7 denní eventy s tematickým zaměřením. Ročně se pořádá 5 kongresů, 4 regionální a jeden celoevropský, tzv. Výroční kongres na které probíhá zasedání valné hromady a rozhodování o vývoji asociace. Každý region má svůj vlastní kongres, ale neplatí, že když naše entita patří pod "East", nemůže vyjet třeba na kongres North and Baltic regionu. Jsou to akce, kdy se na jednom místě sejde 100–200 studentů geografie a mladých geografů.

  • Vědecká konference

Vědečteji zaměřená akce, koná se jednou za rok. Opět se zaměřuje na jedno téma, na konferenci přednášejí odborníci z akademických obcí a součástí jsou i praktické workshopy. V roce 2018 se např. konala i u nás, v Brně, na téma Polárních oblastí.

  • Tematické akce

Hikingy, sjíždění řeky, oslavy vítání nového roku, návštěva Černobylu, přecházení Tater nebo třeba mezinárodní badmintovonné turnaje.

  • Trainingy

Díky Training Committee se můžete účastnit i akcí zameřených na seberozvoj, kde vás čekají intenzivní tréninky soft-skills, což má neocenitelný přínos. Součástí mohou být například workshopy zaměřené na prezentace, public speaking či vedení týmu....a to rozhodně není všechno. Ročně EGEA nabízí přes 200 akcí, které jsou pořádány studenty pro studenty – náklady jsou proto naprosto minimální a vše funguje na základě dobrovolničení. Za malý peníz tak můžete během jediného roku procestovat takřka všechny kouty Evropy a získat přitom přátele na celý život.

 

Comments